SEMINAR TRIP
เมื่อไม่นานมานี้  บริษัท  DYNAMIC  AIR  CARGO จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าทางอากาศให้กับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดย  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปีที่บ้านริมทราย รีสอร์ท จังหวัดระยอง  โดยในปีนี้บริษัทฯมุ่งหวังที่จะให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อคืนความสุขสู่สังคม  จึงได้จัดให้พนักงานไปเยี่ยมโครงการของบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ (BOONCHOO HOME)  ซึ่งเป็นบ้านที่เปิดรองรับเด็กพิเศษทุกประเภทที่ไม่มีครอบครัวดูแล  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษเหล่านี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  โดยในครั้งนี้พนักงานบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรม  เกมส์พ่อแม่พบลูก  โดยให้น้องๆที่เป็นเด็กพิเศษเล่นเกมส์เก้าอี้ดนตรีจับคู่กับพนักงาน  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและร่วมสร้างกิจกรรมความบันเทิงบนเวที  ก่อนที่จะจบลงด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  รวมถึงบริจาคเงินค่าอาหารกลางวันล่วงหน้าแก่เด็กๆบ้านครูบุญชู  พนักงานทุกท่านได้รู้สึกถึงการแบ่งปันความสุขสู่สังคมด้วยตนเอง  เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากและถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในการมาสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อต้องการให้พนักงานได้เรียนรู้ว่านอกจากการให้บริการขนส่งสินค้าที่พวกเราได้ร่วมทำเป็นประจำอยู่แล้ว  การขนส่งความสุขและได้เห็นภาพรอยยิ้มของเด็กพิเศษเหล่านี้  ถือเป็นรางวัลในการทำงานเช่นกัน
นอกจากนี้ในช่วงเย็นได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์โดยใช้  CONCEPT  ชื่อว่า   “กะลาสีเรือหรรษา” โดยพนักงานได้มีการส่งตัวแทนแต่ละแผนกขึ้นแสดงโชว์กะลาสีเรือ  ทีมที่ชนะเลิสได้แก่ทีม  RESERVATION  ซึ่งทีมนี้ได้มีการแต่งตัวตาม CONCEPT  รวมถึงการแสดงอย่างพร้อมเพียงกัน  ทีมที่ได้ที่  2  ได้แก่ทีม  CUSTOMER SERVICE  เป็นทีมที่มีการแสดงประกอบการร้องเพลงได้อย่างสนุกสนาน  ทีมที่ได้ที่  3  ได้แก่ทีม  ACCOUNTING & FINANCIAL  และทีมชมเชยได้แก่ทีม  OPERATION & SHIPPING  ซึ่ง  2  ทีมนี้ได้จัดการแสดงออกมาจากใจของพนักงาน  ก่อนจะจบงานเลี้ยงในครั้งนี้  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารของบริษัทฯได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำงานร่วมกับบริษัทฯมาเป็นเวลานานกว่า  19  ปี   ทุกฝ่ายล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันในการให้บริการลูกค้าที่อยู่กับบริษัทฯมาเป็นเวลายาวนานและเติบโตมาด้วยกัน  การทำงานในด้านการให้บริการลูกค้านั้นจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้  หากพนักงานแข่งกันทำงาน  แต่จะสำเร็จได้จากการประสานงาน  ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว  เพื่อให้บริการอย่างราบรื่นและยังรวมถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย  ขออวยพรให้พนักงานทุกท่านได้มีโอกาสทำความดีคืนให้กับประเทศชาติ  โดยอาจเริ่มจากพื้นที่เล็กๆที่เราได้ช่วยเหลือสังคมกันไปเมื่อเช้านี้  การสัมมนาในครั้งนี้จบลงด้วยรอยยิ้มและคำมั่นสัญญาจากพนักงานว่าจะรักษาคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านตลอดไป  บริษัทฯขอขอบพระคุณลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯตลอดปีที่ผ่านมา  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-693-5999  (อัตโนมัติ)  ได้ทุกวันทำการหรือส่ง     E-mail  มาได้ที่  service@dynamicaircargo.com  หรือเข้าเยี่ยมชม  website  ของเราได้ที่  www.dynamicaircargo.com